Candidate page


Amelie Nordh

För en studentkår med kraft att påverka, som alla ska vilja vara en del av!

 
 

Amelie Nordh

116

My Favorite Party

 
 

Vår studentkår bör alltid sträva efter att tiden som chalmerist ska vara så givande som möjligt. En central del av detta ser jag självklart som alla möjligheter till olika engagemang, något jag vill arbeta för att stötta och utveckla. Men en viktig del av en givande studietid är också att må bra och känna sig inspirerad. Jag vill att campusmiljön utvecklas för att bättre stötta detta, i.e. allmän stämning, mötesplatser och uppmuntran till daglig rörelse, och att studentkåren arbetar för att bättre involvera studenterna i den här utvecklingen.

Our student union should always strive for making the time as a chalmerist as gratifying and fulfilling as possible. For me, a central part of this is the wide array of possibilities to get involved in the student union, something I want to work for to support and develop. To have a fulfilling time as a student, to feel well and inspired is also essential. I want the campus environment to be developed to support in this, i.e. the general vibe, places to meet and encouragement to daily movement, as well as having the student union working for a higher degree of student involvement in this

 

Focus areas

A union supporting and encouraging involvement
An inspiring campus
Better communication of the benefits of our student union