Candidate


Candidate page


Martin Johansson, E17

Transparent communication and a wider range of activities

 
 

Martin Johansson, E17

116

Kalle Anka Partiet

 
 

I want to work towards a more transparent student union where more students participate in the decisions that lead the union forwards. Aditionally I want to work for a wider range of activities at campus so that more students can find something that whey find fun and rewarding.

 

Jag vill arbeta för en transparentare studentkår där fler studenter är delaktiga i de beslut som leder kåren framåt. Dessutom vill jag arbeta för ett bredare spektrum av aktiviteter på campus så att fler studenter kan hitta någonting de tycker är kul och givande.

 

Focus areas

A transparent union
More diverse student life
Career Opportunities