Candidate


Candidate page


Lovisa Eriksson, KfKb17

Chalmers should bring endless opportunities

 
 

Lovisa Eriksson, KfKb17

117

Arbetarpartiet Charmörerna

 
 

The student union plays an important role in making exciting career opportunities available for every student. After all, we are here to prepare ourselves for an interesting and rewarding future. This will be my area of focus. I want all chalmerists to gain insight into what life can look like after school and have personal development during their time at Chalmers.

 

Studentkåren spelar en viktig roll i att göra spännande karriärmöjligheter tillgängliga för alla studenter. Vi är trots allt här för att förbereda oss inför en intressant och givande framtid. Detta kommer vara mitt fokusområde. Jag vill att alla chalmerister ska få insikt i hur livet kan se ut efter skolan och genomgå personlig utveckling under sin tid på Chalmers.

 

Focus areas

Career opportunities
Personal development
Equality