Candidate


Candidate page


Lina Andreasson, KfKb17

Building bridges between Chalmerists and professionals

 
 

Lina Andreasson, KfKb17

118

Arbetarpartiet Charmörerna

 
 

Chalmers is great, but it can be even better! I would like Chalmers to give you the best possible start for your career and personal growth. I want to make it easier for you to explore future possible paths, e.g. with more visits to companies for study purposes, case nights and networking.

 

Chalmers är gött men det kan bli ännu bättre! Bland annat vill jag att Chalmers ska ge dig den bästa starten för din karriär och personliga utveckling. Jag vill göra det lättare för dig att utforska möjliga framtida vägar, exempelvis med fler studiebesök, case-kvällar och networking.

 

Focus areas

Building bridges
Togetherness
Sustainability