Candidate page


Gabriel Aspegrén

Alla ska vilja vara en del av kåren

 
 

Gabriel Aspegrén

118

My Favorite Party

 
 

Chalmers Studentkår erbjuder en bred medlemsservice och stor medlemsnytta. Trots det finns det några medlemmar som ändå inte vill vara en del av kåren. Jag vill att kåren blir bättre på att kommunicera ut kårens verksamhet samt bredda medlemsnyttan än mer.

The Student Union offers a broad member service and a lot of membership benefits. Despite this, there are members who do not want to be a part of the Student Union. I want the Student Union to be better at communicating the union's activites and broaden the membership benefits even more.

 

Focus areas

More membership benefits
More involvement opportunites
An even better Student Union