Candidate page


Ellen Friborg

En studentkår för alla, i världsklass

 
 

Ellen Friborg

120

My Favorite Party

 
 

Efter ett år i kårledningen vill jag fortsätta arbeta strategiskt med att utveckla Chalmers Studentkår för att alla våra medlemmar ska utvecklas och trivas under hela sin Chalmerstid. Detta vill jag göra genom ett levande och hållbart campus, där det inte finns några trösklar till engagemang.

 

Focus areas

Hållbart engagemang
Levande campus
En plats för alla