Candidate


Candidate page


Erik Nygren, D16

Inclusion & Transparency

 
 

Erik Nygren, D16

121

Arbetarpartiet Charmörerna

 
 

Democracy works best when more people are informed and involved. The council must strive to be accessible to people at different levels of interest and regardless of Swedish comprehension.

 

Demokrati är som bäst när fler är informerade och involverade. FuM måste sträva för att vara tillgängligt åt personer med olika intressenivåer och svenskaförståelse.

 

Focus areas

Outreach
Internationalization