Candidate


Candidate page


Sara Kraamer, F17

Students should be exposed to future employers early

 
 

Sara Kraamer, F17

122

Arbetarpartiet Charmörerna

 
 

It is hard to know what you want to do if you haven't tried. I think we students should be able to try out different paths that may lie ahead.

 

Det är svårt att veta vad man vill göra om man inte har testat. Jag tycker att vi studenter ska få möjlighet att se och testa på några av de olika vägar som finns.

 

Focus areas

Personal development
High-quality education
Networking