Candidate


Candidate page


Isabelle Kjellström, TD14

More focus on mental health!

 
 

Isabelle Kjellström, TD14

123

Arbetarpartiet Charmörerna

 
 

Mental illness is a growing social problem and is often a result of long-term stress and high expectations, not least among university students. As a candidate, I aim to raise mental health awareness and make sure preventative methods are being developed. Let us maintain healthy students and prepare them for future employment!

 

Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem och är ofta ett resultat av höga krav och långvarig stress, inte minst bland universitetsstudenter. Mitt mål som kandidat är att öka medvetenheten kring psykisk ohälsa och se till att preventiva metoder arbetas fram. Låt oss bibehålla vi friska studenter och förbereda dem inför karriären!

 

Focus areas

Mental health
Work-life balance
Career opportunities