Candidate


Candidate page


Daniel Willim, D16

It should be easy to get involved in the student union

 
 

Daniel Willim, D16

125

Arbetarpartiet Charmörerna

 
 

Chalmers has a world class student life with something for everybody, but everybody does not know about it. I think it should be easy to get information of what opportunities are available and how to get involved. The union also need to make sure that all committees and student divisions have the right support to perform their core function.

 

Chalmers har ett studentliv i världsklass med något för alla, men tyvärr vet inte alla vad kåren har att erbjuda. Jag anser att det ska vara lätt att hitta information om de finns för engagemang och hur man blir engagerad. Kåren måste även fortsätta jobba med att sektioner och aktiva har rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag.

 

Focus areas

Sustainable engagement