Candidate


Candidate page


Oskar Thune, KfKb17

I want a student union that that brings forward new ideas!

 
 

Oskar Thune, KfKb17

126

Arbetarpartiet Charmörerna

 
 

All members of the union should feel that the student union represents them and their interests. This should be achieved by clear communication of what the union can offer, and the opportunity for members to easily take an idea and create new engagements. With this I hope all members, regardless of previous engagements, feel that they have the opportunity to do something that they love during their time here!

 

Alla medlemmar i kåren ska känna att kåren representerar dem och deras intressen. Detta bör uppnås dels genom tydlig kommunikation av vad kåren har att erbjuda, och möjligheten för medlemmar att enkelt ta en egen idé och skapa nya engagemang. Med detta hoppas jag att alla medlemmar, oavsett tidigare engagemang inom kåren, känner att det finns möjlighet för dem att göra något som de brinner för under deras studietid!

 

Focus areas

Supporting new ideas
Engaging all members