Candidate


Candidate page


Hugo Simonsson, D16

Democracy and inclusivity

 
 

Hugo Simonsson, D16

128

Arbetarpartiet Charmörerna

 
 

The student union is at its best when everyone are able to influence it and therefore feel like it represents them. This is sadly not the case today for non-Swedish speaking union members who are currently underrepresented in the union at large. Unclear and badly translated information from the union doesn't help to assuage this problem.

 

Chalmers Studentkår är som bäst när alla kan påverka den och därför känner att den agerar i deras intressen. Så är det tyvärr inte idag för personer som inte talar svenska. De är också underrepresenterade i kåren överlag. Otydlig och dåligt översatt information från kåren hjälper inte.

 

Focus areas

A union for everyone
Clear communication in English
Making it easy to get involved - in any language