Candidate page


Astrid Martinson

För ett rikt och inkluderande studentliv!

 
 

Astrid Martinson

131

Chalmers Cortège Parti

 
 

Med en plats i fullmäktige vill jag arbeta för att göra Chalmers fantastiska studentliv mer inkluderande. Ett studentliv som erbjuder en stor variation av arrangemang och där var student känner sig välkommen att delta. Jag vill även stödja och uppmana till fler mötesplatser där studenter från olika sektioner kan mötas och knyta kontakter. Med detta vill jag att studenter ska känna sig som en del av Chalmers, inspirera till engagemang och sträva mot att varje student känner stolthet i att kalla sig själv Chalmerist!

 

Focus areas

Ett inkluderande och rikt studentliv
Skapa fler mötesplatser sektioner emellan
Ett Chalmers att vara stolt över!