Candidate


Candidate page


Rebecca Svensson, F15

A union for everybody

 
 

Rebecca Svensson, F15

131

My Favorite Party

 
 

Chalmers Student Union must strive towards that all members benefit from the union in one way or another. Some members seek to engage in the union, and some prefer not to take part in activities, but regardless of this, all members must consider the membership fee well spent. Therefore, it should be easy to take part in activities and involve yourself in the parts you are interested in. In addition to this, the council needs to actively work for more transparency.

 

Chalmers Studentkårs viktigaste uppgift är att arbeta för att alla medlemmar ska gynnas av kårens verksamhet på ett eller annat sätt. Vissa medlemmar vill engagera sig mycket inom kåren, andra inte alls, men oavsett vilket är det viktigt att alla tycker kåravgiften är väl värd. Därför ska vara enkelt att ta del av kårens verksamhet och involvera sig i de delar man är intresserad av. Utöver detta vill jag att fullmäktige arbetar aktivt för mer transparens!

 

Focus areas

Easily accessible union
A union for everyone
Transparent and active council