Candidate


Candidate page


Erik Marberg, TD14

FuM fart med Marberg

 
 

Erik Marberg, TD14

133

My Favorite Party

 
 

The most important issue for the Student Union council next year is to ensure that the SU divisions and the committees get the support they need to resume their activities as normal. That is what I want to work for like what my party did with the increased amount available for teknologaskningar.

 

Det viktigaste med nästa års fullmäktige är att se till så att alla aktiva får det stöd de behöver för att kunna genomföra sin verksamhet på sektioner och kåren centralt. Det är det jag vill driva likt ändringen vårt valförbund ledde med ökade medel till teknologäskningar!

 

Focus areas

Sustainability
Fun