Candidate


Candidate page


Frej Karlsson, IT15

A more involved union

 
 

Frej Karlsson, IT15

134

My Favorite Party

 
 

For the student union to be attractive to all members we need make it easier to get involved and understand what resources the union can provide, as well as continuously evolve those resources. I want to make sure that the student union works actively to improve in these areas as well as in regards to other important questions like sustainability, student health and providing a great student life.

 

För att studentkåren ska vara attraktiv för alla medlemmar krävs att vi gör det enklare att bli engagerad och kunna ta del av de resurser som finns tillgängliga, samt att konstant utveckla dessa. Jag vill vara med och säkerställa att studentkåren arbetar aktivt med att förbättras inom dessa och andra viktiga områden som hållbarhet, studenthälsa och ett rikt studentliv.

 

Focus areas

Sustainability
A union for everyone
Smart IT-solutions