Candidate


Candidate page


Amelie Nordh, TD17

Mer utehäng på campus!

 
 

Amelie Nordh, TD17

137

My Favorite Party

 
 

We need a campus that makes us want to be outside during daylight, reduce stress levels and makes us proud of Chalmers through a better greenspace. Not just boring fences and barbed wire but greenspaces where you actually want to hang out! Not just a campus we walk through in-between lectures, but a place we can enjoy on our breaks and occasionally get some well needed vitamin D. This is one of several ways I will work for a Chalmers where the students are feeling happier and healthier!

 

Vi behöver ett campus som uppmuntrar att vi är utomhus i dagsljus, reducerar stressnivåer och gör oss stolta över Chalmers genom en bättre utomhusmiljö. Inte bara tråkiga stängsel och taggtråd utan en utomhusmiljö där man faktiskt vill vara! Inte bara ett campus vi går igenom mellan föreläsningar, utan en plats där vi kan ta en paus och stundvis få lite D-vitamin. Detta är ett av flera sätt jag vill arbeta för ett Chalmers där studenterna är lyckligare och mår bättre!

 

Focus areas

A better outdoor campus
Job market related collaborations
Beach volleyball court on campus