Candidate


Candidate page


Pontus Holmgren, td17

A Student Union by everyone for everyone!

 
 

Pontus Holmgren, td17

138

My Favorite Party

 
 

Chalmers campus should be a place for all! Everybody should feel that they have a place in the Student Union, a union that promotes equality and sustainability. Active in the Student Union or not, national or international student, a student at Johanneberg or Lindholmen, Chalmers Student Union should offer everybody something!

 

Chalmers campus ska vara en plats för alla! Alla ska känna att de har en plats och tillhörighet i en kår som främjar jämlikhets- och hållbarhetsarbete. Kåraktiv eller inte, nationell- eller utbytesstudent, Johannebergare eller Lindholmare, Chalmers Studentkår ska kunna erbjuda alla något!

 

Focus areas

Equality
Community
Sustainability