Candidate


Candidate page


Sebastian Olsson, kfkb15

Lita på mig

 
 

Sebastian Olsson, kfkb15

139

My Favorite Party

 
 

Does one have to be so damn involved in the Student Union in order to understand what we do and why we are the best Student Union in Europe? For me, it took almost one year of running one of our student companies to understand. In the coming year I hope to find an easier way of getting more of our members to understand their ownership in our extraordinary union!

 

Ska man behöva vara så förbannat involverad i studentkåren för att förstå vad vi sysslar med och varför vi är Europas bästa studentkår? För mig krävdes det nästan ett år av att driva ett av våra teknologbolag för att börja förstå. Under det kommande året vill jag se om vi kan lösa det på ett smidigare sätt så att fler av våra medlemmar kan förstå sitt ägandeskap i vår fantastiska kår!

 

Focus areas

Sense of ownership
Commitment
Shuttle bus between Emilsborg and Campus