Candidate


Candidate page


Axel Blom, I19

För BLOMstra i studentlivet

 
 

Axel Blom, I19

140

Kamratpartiet I:arna

 
 

The development I want to work for is: for more people to want to be an active part of the student life at Chalmers and everything that is offered by the Union. For this, an increased sense of belonging is required. To increase solidarity between Chalmerists, more people must choose to spend time on campus, this can be achieved through more study areas, more housing near campus and more activities. In particular, I want to work for greater unity between sections and improve the opportunities to get to know people from other programs. I want everyone to feel that Chalmers is something more than a just a school.

 

Utveckling jag vill jobba för är att fler ska vilja vara en aktiv del av studentlivet på Chalmers och allt fantastiskt som erbjuds av Kåren. Då krävs en ökad känsla av samhörighet. För att öka gemenskapen Chalmerister emellan, måste fler vilja spendera sin tid på campus. Det kan uppnås genom fler studieplatser, mer bostäder nära campus samt fler roliga aktiviteter. Framförallt så vill jag jobba för en större gemenskap mellan sektioner och förbättra möjligheterna att lära känna personer från andra program. Jag vill att alla ska känna att Chalmers är något mer än bara en skola.

 

Focus areas

Greater unity between sections and more festivities
Better student accommodations
More and improved study places