Candidate


Candidate page


Sebastian Samuelsson, I18

An amazing student life for everyone

 
 

Sebastian Samuelsson, I18

141

Kamratpartiet I:arna

 
 

I want to make it easier for each and every student to take part of and develop the amazing student life we have here at Chalmers!

 

Jag vill göra det lättare för varje student att ta del av och utveckla det fantastiska studentliv vi har här på Chalmers!

 

Focus areas

Happiness
Improvement
Festivites for everyone