Candidate


Candidate page


Marcus Onmalm, I18

A Chalmers where everyone can thrive and be whoever they want to be

 
 

Marcus Onmalm, I18

142

Kamratpartiet I:arna

 
 

At Chalmers there is no such thing as mine or yours. Instead we share everything and work together to make Chalmers a better place - a work that will always be in progress. I will continue to work at creating activities and gatherings at Chalmers where everyone feels included and inspired. When we succeed, I am convinced that we are forming a safe Chalmers where everyone can thrive and be whoever they want to be.

 

På Chalmers finns inget mitt eller ditt. Här finns bara vårt och vi driver Chalmers framåt tillsammans - ett arbete som aldrig blir färdigt. Jag vill verka för att fortsätta skapa sammanhang på Chalmers där man blir inkluderad och inspirerad. När vi lyckas med det är jag övertygad om att vi skapar ett tryggt Chalmers där alla kan utvecklas och vara sig själva.

 

Focus areas

Pride & Equality
Inspiration & Innovation
Engage & Energize