Candidate page


Sixten Almén

Ett Chalmers för alla

 
 

Sixten Almén

143

Kamratpartiet I:arna

 
 

Oavsett bakgrund eller sektionstillhörighet skall det på Chalmers finnas något för alla. För mig är det viktigt att alla studenter skall kunna känna en gemenskap och stolthet över att gå på Chalmers. Detta vill jag främst säkerställa genom att arbeta för fler event sektionerna emellan. Jag tror även starkt på upprätthållandet av traditioner, samt skapandet av nya, för att stärka Chalmersandan över alla generationer.

Regardless of background or section affiliation, there should be something for everyone at Chalmers. For me, it is important that all students should be able to feel a community and pride in going to Chalmers. Mainly I want to ensure this by working for more events sections in between. Furthermore, l will work for the maintenance of the Chalmers traditions, as well as creating new ones. I am sure this will strengthen the Chalmers spirit over all generations.

 

Focus areas

Samhörighet
Tradition
Gemenskap