Candidate


Candidate page


Martin Almqvist, F18

Ingen vår utan Cortège

 
 

Martin Almqvist, F18

143

Chalmers Cortége Parti

 
 

My name is Martin Almqvist, also called Broder Tuck in CCC context. I study Technical Physics but have chosen to take a break from my studies to get involved with the Chalmers Cortege Committee 2020. I have always enjoyed getting involved in student life, which was one of the reasons why I applied to the CCC. The time in CCC has made me want to engage at a higher level, where I can influence more strategic decisions that affect student life. Something I want to push through is that all students should be free during the Cortege-week. This would give Chalmerists greater opportunities to be involved in the Cortege without having to think too much about studies. This would also lead to more people feeling that they have the time to take part in the Cortege, which in turn creates a greater community among students, while at the same time developing their more practical skills.

 

Mitt namn är Martin Almqvist även kallad Broder Tuck i CCC sammanhang. Jag studerar Teknisk Fysik men har valt att ta studieuppehåll för att sitta i Chalmers Cortège Committé 2020 där jag sitter som Gårdvar. Jag har alltid tyckt att det är roligt att engagera sig i studielivet vilket var en av anledningarna till att jag sökte mig till just CCC. Tiden i CCC har givit mig mersmak och bidragit till att jag nu vill engagera mig på en högre nivå där jag kan påverka större strategiska beslut som påverkar studentlivet. Något jag vill driva igenom är att alla studenter ska vara lediga under byggveckan. Detta skulle ge Chalmerister större möjligheter att kunna medverka i Cortègen utan att behöva tänka för mycket på skolgången. Detta skulle leda till att fler känner att de kan vara med vilket i sin tur skapar en större gemenskap bland studenterna, samtidigt som de får utveckla sina mer praktiska kunskaper.

 

Focus areas

Cortège
Studentliv
Gemenskap