Candidate


Candidate page


Sebastian Ringqvist, I15

För att alla ska få en bra Chalmerstid!

 
 

Sebastian Ringqvist, I15

144

Chalmers Cortège Parti

 
 

Our campus is unique! I want everyone to have a great time at Chalmers regardless what you take part of. I want to continue to develop the student culture and strengthen the community for every Chalmers student. Furthermore I want to work with a sustainable campus both environmentally and psychosocially - everyone should feel good at Chalmers!

 

Vårt campus är unikt! Jag vill att alla ska få en fantastisk Chalmerstid oavsett vad man tar del av. Jag vill fortsätta utveckla studentkulturen och stärka gemenskapen för samtliga Chalmerister. Vidare vill jag arbeta med ett hållbart campus både miljömässigt och psykosocialt - alla ska må bra på Chalmers!

 

Focus areas

Chalmersanda
Studentliv
Hållbarhet