Candidate page


Jesper Stensson

Mer studentikosa upptåg

 
 

Jesper Stensson

145

Kalle Anka Partiet

 
 

Självklart vill jag jobba för mer och bredare medlemsnytta. Öka engagemanget i kåren, utveckla kårens företagsägande och skapa event som alla chalmerister kan ta del av. Sen tycker jag även att det studentikosa borde bli en större del av kåren igen. Mer Chalmerstraditioner, mer Chalmersmössa och mer studentikosa ”upptåg”. Får vi chansen att kulturmärka KTH:s trappa eller skicka en ansökan om att hyra Hong Kong av Storbritannien så ska vi också göra det!

Of course, I want to work for more and broader membership benefits. Increase the engagement in the union, develop the union's corporate group and create events that all Chalmerists can take part in. I also think that the student typical things should be a bigger part of the union again. More Chalmers traditions, more Chalmers hats and more student fun “pranks”. If we get the chance to culturally label KTH's stairs or send an application to rent Hong Kong from the UK, we should do so!

 

Focus areas

More membership benfits and discounts
More facilities to Chalmers students
More Chalmers traditions