Candidate


Candidate page


Foad Alhayek, M16

A campus filled with memories, opportunities and challenges!

 
 

Foad Alhayek, M16

145

Chalmers Cortège Parti

 
 

Sustainability, community and well-being. That's what a lively campus should offer to all Chalmerist students. I want to give new opportunities to students, think outside the box and invest in what gives the most benefit to the common engineer. Both new and old students should feel the Chalmers spirit. How about more job fairs or a Minecraft server for reception 2020, who knows? Think small as well as big, be creative.

 

Hållbarhet, gemenskap och trivsel. Det är vad ett livligt campus ska erbjuda för alla Chalmerister. Jag vill ge nya möjligheter åt studenter, tänka utanför ramen och satsa på det som ger mest nytta för den gemena teknologen. Både för nya men såväl gamla teknologer ska känna av Chalmersandan. Fler arbetsmässor eller en Minecraft server åt mottagningen 2020, vem vet? Tänk smått såväl stort, var kreativt!

 

Focus areas

Common goals
The Chalmers spirit
Opportunities for everyone