Candidate


Candidate page


Amanda Lundberg, K13

För Cortègen i tiden!

 
 

Amanda Lundberg, K13

146

Chalmers Cortège Parti

 
 

I love the student life and festivities at Chalmers and want them to keep develop. I also have a passion for a more sustainable campus, and that all students should feel safe during events.

 

Jag älskar student- och nöjeslivet på Chalmers och vill att det ska fortsätta utvecklas och frodas! Brinner också för ett mer hållbart campus och för att alla studenter ska känna sig trygga på arrangemang.

 

Focus areas

Nöjesliv
Hållbart campus
Trygghet