Candidate


Candidate page


Rebecka Leidelöf, A17

För Cortègen i tiden!

 
 

Rebecka Leidelöf, A17

147

Chalmers Cortège Parti

 
 

I strive to ensure that all students will have a strong feeling of being a part of the student life at Chalmers and also be proud of being that, irregardless of their own engagement. A strong common spirit among all Chalmers students will provide so much for everyone. Allowing the student life to be an important part of Chalmers and to take advantage of all good things already being done, and to encourage that, is of great importance.

 

Jag verkar för att alla chalmerister ska känna en tillhörighet och stolthet över studentlivet, oavsett eget engagemang. En gemensam anda hos alla chalmerister kan ge otroligt mycket. Jag vill att studentlivet ska få vara en viktig del av Chalmers, samt ta tillvara på det engagemang som finns idag.

 

Focus areas

Tillhörighet
Studentliv
Cortège