Candidate


Candidate page


Hanna Jonsson, Z16

För Cortègen i tiden

 
 

Hanna Jonsson, Z16

150

Chalmers Cortège Parti

 
 

I want Chalmers student life to evolve and become even better than it already is. As well as get more students to take part in the student life.

 

Jag vill verka för att Chalmers studentliv ska fortsätta utvecklas och bli ännu bättre än vad det redan är. Samt att fler studenter ska ta del av studentlivet.

 

Focus areas

Cortègen
Utveckling
Studentliv