Candidate


Candidate page


Sara Moberg, A15

Ett campus för alla

 
 

Sara Moberg, A15

152

Chalmers Cortège Parti

 
 

I want to:
- Care for and evolve associations and student activities at Chalmers. Make sure that everyone can find something to engage in.
- Facilitate for students to get in touch with future employers and people that work in their field.
- Make sure that students gets to combine their theoretical studies with practical work.

 

Jag vill verka för att:
- Värna om och utveckla förenings- och studentliv på Chalmers. Se till att det finns forum för alla att engagera sig i.
- Underlätta för att studenter ska få kontakt med näringsliv och framtida uppdragsgivare.
- Att studenter ska få blanda upp sina teoretiska studier med att arbeta praktiskt och kreativt.

 

Focus areas

Associations
Networking
Practical work