Candidate


Candidate page


Johan Erlandsson, D15

Ett roligare campus ger bättre studieresultat!

 
 

Johan Erlandsson, D15

154

Chalmers Cortège Parti

 
 

I want to work for all Chalmers students to have a fantastic time during their Chalmers years. I want everyone to know about all of the opportunities available to them, both in terms of studies and student life. Finally, my ambition is for everyone to find something that gilds their everyday lives on campus.

 

Jag vill arbeta för att alla Chalmerister skall ha en fantastiskt tid under deras Chalmers år. Jag vill att alla skall vara medvetna om alla möjligheter som finns att ta del av, både gällande studier och studentliv. Slutligen är min ambition att alla hittar något som förgyller deras vardag på campus.

 

Focus areas

Cortègen
Rikt studentliv
Inkluderande för alla