Candidate


Candidate page


Viktor Larsson, K15

Full av överraskning

 
 

Viktor Larsson, K15

158

Chalmers Cortège Parti

 
 

Is life boring now? Does it lack excitement and joy? Are you tired of Zoom? Perfect, I'm the person for you! Let's find something new, something that unites us during these gloomy times and something that appeals to everyone. Let's be creative together!

 

Är livet tråkigt nu? Saknar det spänning och glädje? Är du trött på Zoom? Perfekt, jag är personen för dig! Låt oss hitta på något nytt, något som förenar oss under dessa dystra tider och något som tilltalar alla. Låt oss vara kreativa tillsammans!

 

Focus areas

Suprise
New online events
Creativity