Candidate


Candidate page


Helene Wallberg, A16

För ett grönare studentliv

 
 

Helene Wallberg, A16

159

Chalmers Cortège Parti

 
 

Chalmers offers a unique student life that is worth caring for and bringing into the future. In addition to enabling and encouraging all types of commitment that make our school to ours, I want to contribute to a greener campus, for example by making it easier to hold more sustainable events!

 

Chalmers erbjuder ett unikt studentliv som är värt att vårda och föra in i framtiden. Förutom att möjliggöra och uppmuntra alla typer av engagemang som gör vår skola till just vår, vill jag bidra till ett grönare campus, exempelvis genom att göra det lättare att hålla mer hållbara arrangemang!

 

Focus areas

Sustainability
Participation
Commitment