Candidate


Candidate page


Erik Gunnarsson, TD15

För Cortègen framåt!

 
 

Erik Gunnarsson, TD15

160

Chalmers Cortège Parti

 
 

I believe in equality, opportunities and the future! A more equal campus, more opportunities for students both in entertainment but also in their career and a sustainable Campus for the future!

 

Jag tror på jämlikhet, möjligheter och framtiden! Ett jämlikare campus, fler möjligheter för studenter både inom nöje men även inom näringslivet och ett hållbart Campus för framtiden!

 

Focus areas

Jämlikhet
Trivsel
Hållbarhet