Candidate page


Gunnar Löfquist

Ett Chalmers för alla

 
 

Gunnar Löfquist

402

Kamratpartiet I:arna

 
 

Studentlivet är en stor del under ens utbildningstid och det är därför viktigt att det är enkelt för alla att ta del av det. Alla chalmerister ska enkelt kunna engagera sig både på sektionsnivå och kårnivå. Genom att förenkla detta kan man få ett Chalmers för alla.

 

Focus areas

Förbättra studentlivet
Öka sammanhållningen mellan sektionerna
Bästa utbildningskvaliteten