Candidate page


Lovisa Eriksson

A Union that supports and listens

 
 

Lovisa Eriksson

805

Förbundet

 
 

Jag vill vara med och utveckla kåren till en gemenskap där alla kan känna sig inkluderade och trygga. Det tror jag att vi kan göra genom att lyssna till medlemmar, enskilda och via statistik. Genom mitt år i Kårledningen och mina två år i Fullmäktige har jag samlat på mig erfarenheterna som behövs för att fortsätta göra Chalmers Studentkår till Sveriges bästa studentkår och jag hoppas få förtroende för ett år till i FuM.

I want to be part of developing the Union into a community where everyone can feel included and safe. I think we can do that by listening to our members, individuals and through statistics. Through my year in the Union Management Team and my two years in the Council, I have gathered the experience needed to continue to make Chalmers Student Union Sweden's best Student Union and I hope to gain your trust for another year in FuM.

 

Focus areas

Inclusivity
Support
New ideas