Candidate page


Arvid Nyberg

Mer kul för fler!

 
 

Arvid Nyberg

807

Förbundet

 
 

Runt hälften av alla chalmerister engagerar sig i studentlivet någon gång under sin tid på Chalmers. Detta är någonting som kåren och alla dess medlemmar borde vara oerhört stolta över. Trots detta upplever jag att allt för få vet hur man kan engagera sig, vilka möjligheter kåren skapar, och var man kan ha kul och träffa människor. Jag vill att alla som börjar på Chalmers omedelbart ska hitta en självklar plats här.

 

Focus areas

🔍 Bättre informationsflöde mellan kåren och dess medlemmar
🌈 Ett Chalmers för alla
😊 Det ska vara lätt att ha roligt!