Candidate page


Ruben Seyer

The union is only as strong as its members

 
 

Ruben Seyer

810

Förbundet

 
 

För mig är det inflytande vi studenter har över vår utbildning i världsklass det största vi har inom kåren och det vill jag värna. Jag hade äran att vara kårfullmäktiges talman 21/22 och i mitt nya mandat kommer jag fortsätta ha ett särskilt öga för transparensen, demokratin och konstitutionella frågor. Kåren görs av medlemmar så som du och nyttan vi tillför ska märkas i vardagen för varenda medlem.

For me, the influence we students have over our world-class education is the Union's greatest responsibility, which I want to protect. I had the honour of being elected Speaker of the Council 21/22, and in my new mandate I will continue to watch over transparency, democracy and constitutional matters. The Union is made of members like yourself and the benefits we bring should be visible in every member's everyday life.

 

Focus areas

🎓 Maintaining our world-class education
⚖️ A transparent and democratic union
🤝 Bottom-up perspective on membership