Candidate page


Didrik palmqvist

Smaken man aldrig glömmer

 
 

Didrik palmqvist

903

Capspartiet

 
 

Allt för länge har Chalmerister inte givits möjligheten till att själv fatta beslut om hur de ska umgås på sin egen fritid. Därför skall jag anstränga mig till mitt yttersta för att återinföra Caps på Campus.

 

Focus areas

???? Caps
???? Förbättrandet av studentlivet
???? Chalmeristers frihet