Candidate page


Nicolas Renaudo

Chalmers skall med caps byggas

 
 

Nicolas Renaudo

904

Capspartiet

 
 

Tillsammans kan vi förbättra Chalmers studentliv och därmed studenternas hälsa.

 

Focus areas

Caps