Candidate page


Ludvig Nordqvist

ett, två, tre min caps

 
 

Ludvig Nordqvist

906

Capspartiet

 
 

För ofta straffas oskyldiga Chalmersister för att ha spelat en oskyldig runda caps på fel plats. Det är dags för förändring. För capsen i tiden!

 

Focus areas

Caps
Ett händelserikt studentliv
Lokaler att studera i