Candidate page


Anton Lyckhage

Länge leve capsen

 
 

Anton Lyckhage

910

Capspartiet

 
 

Chalmerister har länge vart utan capsens goda stund. Mitt mål är att ge alla studenter den möjligheten igen. Länge leve capsens.

 

Focus areas

???? Caps
???? Mer caps
???? Mest caps