Plana Terra


Simon Berggren

#0

Simon Berggren will focus on:
Droopys enade förbund


Alexandra Lundh

#101

Alexandra Lundh will focus on:

H-sektionen ska ha direkt representation frågor kring flytten av de treåriga programmen

Bibehålla H-sektionen som sektion

Öka gemenskapen och samarbetet mellan sektionerna
Stina Olsson

#102

Stina Olsson will focus on:

Studentrepresentation i frågor kring flytten av grundprogrammen

Alla ska känna sig som Chalmerist oavsett programtillhörighet

Fler lokaler och upprustning av befintliga
Erik Caverö

#103

Erik Caverö will focus on:

Arbeta för att H-sektionen ska bevaras som sektion

Öka tryggheten på campus

Införa att det alltid är chalmerist +1 på Gasquen
Jacob Warger

#104

Jacob Warger will focus on:

direkt representation i frågor kring flytten av grundprogrammen

Alla ska känna sig som en Chalmerist oavsett program

Striktare regler kring tentamensrapportering
Plana Terra


Tobias Filmberg

#201

Tobias Filmberg will focus on:

A union appealing to all members

Improving student benefits

An environmentally ambitious union.
Nathalie Pettersson

#203

Nathalie Pettersson will focus on:

Sustainable campus

Better Coffee
David Winroth

#204

David Winroth will focus on:

Empower student divisions

A sustainable student life
Chalmers Cortège Parti


Astrid Martinson

#301

Astrid Martinson will focus on:

Ett levande och inkluderande studentliv

Ett ökat engagemang bland studenterna

Göra det lättare att knyta kontakter över sektionsgränder
Emma Sahlberg

#302

Emma Sahlberg will focus on:

Studentliv

Gemenskap

Chalmersanda
Kamratpartiet I:arna


Axel Blom

#401

Axel Blom will focus on:

Varje student ska få sin röst hörd!

Mer, bättre och kul studentliv!

Bättre öppettider på Store!
Gunnar Löfquist

#402

Gunnar Löfquist will focus on:

Förbättra studentlivet

Öka sammanhållningen mellan sektionerna

Bästa utbildningskvaliteten
Kalle Anka Partiet


Alva Hellberg

#501

Alva Hellberg will focus on:

More sports, music and other social activities!

More help with mental and academic struggles!

A memorable time at Chalmers!
Maria Nowosielska

#502

Maria Nowosielska will focus on:

Support groups for students struggling mentally or academically

Chalmers University being a meeting place for everyone

Promoting merch and events
Felix Bratt

#503

Felix Bratt will focus on:

Creating a campus that offers more opportunities for personal growth to all students

More and improved study areas at Chalmers

More benefits for union members
Ulrika Einarsson

#504

Ulrika Einarsson will focus on:

An engaging studentlife

Better membership value

A living campus for everyone
Sara Rutfjäll

#505

Sara Rutfjäll will focus on:

An inclusive campus for everyone

Sustainable campus

Membership value
Rasmus Hellrand

#507

Rasmus Hellrand will focus on:

Campus for everyone

Fun and rewarding student life

Better study areas
Selma Waginder

#508

Selma Waginder will focus on:

Thriving student life

More facilities

A welcoming environment
Sakupplysning


Albert Vesterlund

#601

Albert Vesterlund will focus on:

Student representation

Information availability
Axel Flordal

#602

Axel Flordal will focus on:

Support the student divisions

Better cooperation across Chalmers
Joseph Löfving

#603

Joseph Löfving will focus on:

Stronger support for the student divisions

More student housing opportunities

A union for all
Mijo Thoresson

#604

Mijo Thoresson will focus on:

Labba

Sabba

Dabba
Erik Broback

#605

Erik Broback will focus on:

A union for all its members

A transparent and engaging union

An education of great quality
Independent


Rahul Aggarwal

#701

Rahul Aggarwal will focus on:

Creating more opportunities for Industrial Mentorship

Strengthening Student-Alumni interactions

Diversity and Equality
Förbundet


Lucas Glimfjord

#801

Lucas Glimfjord will focus on:

Improved Campus life

Show of our companies better
Moltas Hultin

#803

Moltas Hultin will focus on:

Attractive Campus and Social Life

Industry relevance

Education Quality
Hugo Simonsson

#804

Hugo Simonsson will focus on:

A union for everyone

Clear communication in English

Making it easy to get involved - in any language
Lovisa Eriksson

#805

Lovisa Eriksson will focus on:

Inclusivity

Support

New ideas
Julia Cramstedt

#806

Julia Cramstedt will focus on:

Room for personal development

An inclusive campus life

Active student influence
Arvid Nyberg

#807

Arvid Nyberg will focus on:

Bättre informationsflöde mellan kåren och dess medlemmar

Ett Chalmers för alla

Det ska vara lätt att ha roligt!
Jesper Hermenius

#809

Jesper Hermenius will focus on:

Inclusion

Equality

Fun
Ruben Seyer

#810

Ruben Seyer will focus on:

Maintaining our world-class education

A transparent and democratic union

Bottom-up perspective on membership
Amanda Dehlén

#811

Amanda Dehlén will focus on:

A more inclusive student- and social life

A student life where everyone feel safe

Better communication with all members
Samuel Nyberg

#813

Samuel Nyberg will focus on:

Higher level of student involvement

Making FuM common knowledge

A proactive and fun FuM!
Capspartiet


Alexandru Golic

#901

Alexandru Golic will focus on:

Caps

Snaps

Kollaps
Markus Utterström

#902

Markus Utterström will focus on:

Capsen är död, länge leve capsen
Didrik palmqvist

#903

Didrik palmqvist will focus on:

Caps

Förbättrandet av studentlivet

Chalmeristers frihet
Nicolas Renaudo

#904

Nicolas Renaudo will focus on:

Caps
Axel Johansson

#905

Axel Johansson will focus on:
Ludvig Nordqvist

#906

Ludvig Nordqvist will focus on:

Caps

Ett händelserikt studentliv

Lokaler att studera i
Jacob Burman

#907

Jacob Burman will focus on:

Liberté

Egalité

Fraternité
Lowe Fareld Krågen

#908

Lowe Fareld Krågen will focus on:

Caps

för

alla
Nils Nerpin

#909

Nils Nerpin will focus on:

Varje chalmerist ska kunna capsa utan att bekymra sig för straff

Kanske 2 eller 3 gånger i veckan

Max 1 dags regn i månaden
Anton Lyckhage

#910

Anton Lyckhage will focus on:

Caps

Mer caps

Mest caps