Electoral Coalition

What is an electoral coalition?
A group of students with similar goals and interests can run together as a coalition. Your
combined votes will increase the chance of each of you getting a seat in the council.
You can join a coalition to make your time as a candidate and member of the council easier
and more fun! Talk to one of the existing coalitions or start your own. Starting a coalition is
easy – all you have to do is sign up as candidates together on the candidacy form, which you
can find here.
The coalitions currently in FuM can be contacted at their respective Facebook-pages. 

How to run for Council?

Fill this form and hand in to the student union desk before the deadline. This year the candidacy closes the 28/3, 14:00.


Asterix Partiet Gallerna

Vi i APG arbetar för att alla studenter på Chalmers ska vilja vara medlemmar i kåren. Genom att förtydliga vad kåren gör för sina medlemmar är vi övertygade om att detta kan uppnås. Även om APG är ett anrikt valförbund med rötter i Maskin-sektionen vill vi verka för varje Chalmerist oavsett sektionstillhörighet. Ingen fråga som är viktig för Dig är för liten för oss.

Facebooksida


Valförbundet Avancez

The electoral coalition Avancez is a formation of Chalmers Student Union members. Our goal is to push our agenda by running for and actively holding seats in the Student Union Council. Our fundamental values are Democracy, Proactive work and Inclusivity.

Facebooksida


Förenade Naturvetare – FUN

Förenade Naturvetare (FUN) är ett valförbund med rötterna inom K-, F- och KfKb-sektionerna. På denna sida kommer du kunna följa vår kampanj inför Fullmäktigevalet, följa vår tid i fullmäktige och ge oss input på hur du vill att Chalmers Studentkår ska utvecklas!

Facebooksida

Förenade Samhällsbyggare, FS

Förenade Samhällsbyggare är ett valförbund som hoppas att med er, våra väljare, hjälp kunna driva frågor i Chalmers Studentkårs Fullmäktige.

Facebooksida


Kalle Anka Partiet – KAP

Kalle Anka Partiet (KAP) är en samling av studenter vid Chalmers Studentkår som representerar sina väljare från studentkåren i Kårfullmäktige (FuM)

Facebooksida


KPI – Kamratpartiet I:arna

KPI, Kamratpartiet I:arna, skapades av teknologer på sektionen för Industriell Ekonomi för att öka sammanhållningen mellan kårens alla medlemmar samt öka jämställdheten mellan de samma. Vi hoppas att era röster hjälper KPI att balansera kårfullmäktige och se till att medlemmarnas åsikter från alla sektioner finns representerade. Våra hjärtan klappar för engagemang och studentlivet på Chalmers. KPI vill att kåren ska öka sitt fokus på åtgärder som direkt gynnar sektionerna. På så sätt kan studenterna lättare uppleva studentnyttan kåren bidrar med samt minska distansen till sektionerna.

Facebooksida


Lindholmspartiet

Lindholmspartiet är ett parti startat 2014 för att fylla ett hålrum bland valförbund till Chalmers FuM, nämligen ett parti sprunget från Lindholmen, där solen alltid skiner. Vi vill kämpa för en stark sammanhållning bland samtliga chalmerister oavsett religion, årskurs, kön, ålder, campus, läggning, sektion, utseende och bakgrund. Genom att värna om sammanhållningen anser vi att den starkaste av chalmersandans grogrunder hålls levande. Det ska inte spela någon roll vilket intresse just du har, genom att vara chalmerist borde det vara självklart att du kan få din röst hörd och någon att bolla den med.

Facebooksida